Модел напајан каблом

ИК3- слика 1

ИК3- слика 2

Модел напајан каблом снабдевен је емитујућим ИЦ диодама, а димензије су му, као што се на слици 1 може видети, упола мање него што је предвиђено спецификацијама за одговарајући модел у Freetrack- у 1.1. С' тога је овај модел погодан и за кориснике чија је глава мрежној камери ближа од једног метра током коришћења, јер мале димензије модела омогућавају већу слободу покрета без опасности да се неки од маркера, то јест емитујућих диода, нађе ван видног поља камере. Конфигурациони фајлови доступни на дну стране Freetrack подешавају управо за овакав случај коришћења, а корисницима који желе да модел користе на већим растојањима од камере се саветује да додатно подесе криве одзива и осетљивост Freetrack- а. Монтажа модела напајаног каблом на слушалице се неком може учинити погоднијом од модела који се монтирају на качкет, али позиција модела на десној страни главе намеће и потребу да се Freetrack додатно калибрише како би се избегла нежељена транслација видног поља уз ротацију главе корисника.
 
Овај модел се на носач слушалица везује помоћу два завртња и лимене плочице, што током монтаже може представљати малу потешкоћу у поређењу са везом оствареном штипаљком, но ово је компромис који је наметнула ручна израда модела. На сликама 3 и 4 се јасно може видети да ће модел бити могуће монтирати на носаче слушалица различитих димензија, после чега проблем монтаже корисника више неће оптерећивати. Модел је могуће напајати са USB прикључка на рачунару или из зидног прикључка уз коришћење адаптера са USB прикључком излазног напона 5V. Корисницима који се одлуче за коришћење адаптера се скреће пажња да не треба користити адаптере са излазним напоном већим од 5V.

ИК3- слика 3

ИК3- слика 4

Ниже се могу скинути конфигурациони фајлови за овај модел. Садржај архива треба копирати у инсталациони директоријум Freetrack програма ако планирате да користите модел уз овај програм, а преко постојећих директоријума и фајлова. Овим фајловима Freetrack је конфигурисан за резолуцију камере 320x240, док ће за коришћење других резолуција бити потребно да се додатно подесе осетљивост и криве одзива. Ако планирате да користите LinuxTrack, распакујте архиву која садржи конфигурациони фајл негде на хард диск, па затим, под панелом "Tracking setup" у графичком корисничком интерфејсу LinuxTrack- a одаберите опцију "Import profile". Овај конфигурациони фајл LinuxTrack подешава за коришћење са моделом представљеним на овој страни у резолуцији 320x240, док ће за друге резолуције бити неопходно додатно подесити осетљивост и криве одзива.
 
 
Цена овог модела je 10E. Наручите модел.

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.