Самонанесена динамичка кампања

Упозорење!Пошто се ближи тренутак када ће подршка за Windows 7, а са њим и за анти- вирусни пакет Microsoft Security Essentials бити окончана, аутор овог сајта се одлучио да инсталира AVAST анти- вирус као трајно решење. Показало се да овај програм препознаје извршни фајл симулатора IL- 2: Cliffs of Dover- Blitz као генерички вирус и да га ставља у карантин. Природно је да ће ово изазвати забринутост код оних који немају посебан рачунар посвећен искључиво летењу и на ком не чувају осетљиве податке. За оне који не желе да их подилази језа док симулирају лет има наде.
 
 

Вероватно да се љубитељима војног ваздухопловства десило да прочитају интервју или мемоаре неког од чувених пилота, или да погледају документарни филм и да закључе да би волели да пробају да, на свом рачунару, лете у некој од помињаних битака, али да динамичка кампања која моделира конкретну битку још не постоји, те да су сведени на појединачне мисије које сами могу да направе. По прикупљању података о релевантном периоду, распоређивању ескадрила на одговарајуће аеродроме и копнених трупа на позиције које су у релевантном периоду заузимале, симулант заврши са предвидивом мисијом, жалећи што сав истраживачки рад не може да претвори у динамичку кампању. Самонанесена динамичка кампања за IL - 2 Sturmovik Cliffs of Dover је решење управо овог проблема. Од мисије направљене у Full Mission Builder- у, направиће динамичку кампању у којој симулант може да учествује на страни коју одабере, летећи авион по свом избору. Написана је са амбицијом да омогући да корисник сам направи динамичку кампању у коју може да буде укључен и садржај који ће симулатору бити додат после њеног објављивања. Овим се конкретно мисли на мапе и авионе који би могли да буду додати симулатору објављивањем додатака или модова. Такође, постављањем мањег или већег броја јединица на мапу током креирања мисије од које ће кампања бити направљена, назовимо ову мисију прото- мисија, могуће је прилагодити кампању снази рачунара на ком ће кампања бити коришћена. Овим ће историјска расподела снага бити бачена кроз прозор, али је могуће очувати историјски однос снага.

 
Поред тога што ће генератор мисија са бројног стања, иницијално дефинисаног бројем јединица постављених на мапу током креирања прото- мисије, по свакој завршеној мисији скинути јединице и објекте уништене током мисије, Самонанесена динамичка кампања укључује и логистички модел који ће, ако се корисник потрудио да дефинише фабрике, обезбедити појачања јединицама којима је појачање потребно. Како би уништавање конвоја возила, возова и бродова имало некаквог утицаја на ток кампање, могуће је дефинисати и подизвођаче од којих ће, ка главним фабрикама, делови бити превожени поменутим превозним средствима. Дефинисање фабрика и подизвођача није неопходно, али ће обезбедити нешто разноврсније мисије које се генеришу током кампање, као и дуже трајање кампање захваљујући појачањима које јединице добијају. Постоји и, за сада помало рудиментаран, досије пилота који садржи најосновније податке као што су број сати лета, чин и број ваздушних победа, али и информација о томе дали је пилот жив или не. Наиме, самонанесена динамичка кампања не омогућава да се поново лети мисија у којој је пилот погинуо, већ ће кампања и досије бити ресетовани. Такође, није могуће ускочити у већ припремљен авион чији је мотор већ загрејан, већ ће симулант морати да научи како да стартује мотор или моторе авиона који жели да лети и како да се одвезе до полетно- слетне стазе.
 
 
Инсталација:
 
Да би самонанесена динамичка кампања могла да ради, неопходно је да у фолдеру
 

“C:\Users\current_user\Documents\1C SoftClub\il-2 sturmovik cliffs of dover\missions\Single\“

 
буде направљен фолдер који ће да се зове "SIDC", па да се потом у тај фолдер копирају три фајла:
 1. "Campaign Creation Tool.exe", алат који треба користити да се од .mis фајла креираног у Full Mission Builder- у направи нова динамичка кампања или да се поново покрене backup старе кампање;
 2. SIDC.exe је извршни фајл који ће, по завршетку сваке мисије, позивати скрипта "SIDCMission.cs". Поменути извршни фајл ће на основу онога што се десило током претходне мисије срачунавати бројно стање јединица и положај маркера фронта, уклањати уништене објекте и, зависно од односа снага и здравственог стања пилота, окончавати и ресетовати кампању и досије пилота или генерисати следећу мисију, извештај о току кампање и брифинге. Овај програм је написан тако да се извршава само између мисија, што омогућава да се већи број процесорских циклуса посвети самом симулирању лета;
 3. SIDCMission.cs је скрипта која се извршава током саме симулације, тј. док је мисија у току. Ова скрипта бележи догађаје значајне за ток кампање: уништење ваздухоплова, статичних објеката на тлу, возила и бродова. Скрипта садржи неопходни минимум кода, па ће губитак перформанси који изазива бити минималан, али је скрипти могуће додати код ради обезбеђивања нове функционалности.
 
Поменуте фајлове можете преузети на овој локацији.
 
Када су сва три фајла копирана у "SIDC" фолдер, треба креирати .mis фајл у Full Mission Builder- у, копирати га у "SIDC" фолдер, покренути Campaign Creation Tool.exe и пратити упутсва на екрану.
 
 
Употреба:
 
Постоје правила којих се ваља придржавати приликом прављења прото- мисије:
 • Ескадрила треба да садржи само једну ваздухопловну групу, а на једном аеродрому треба да буде стационирана само једна ескадрила. Може се пробати и друго, али тада можда може доћи до нерегуларног рада генератора мисија. Све што корисник подеси за одређену ваздухопловну групу, укључујући и вештину пилота и наоружање ваздухоплова, важиће за ту ваздухопловну групу у свакој од мисија до краја кампање. По постављању ваздухопловне групе на аеродром потребно је подесити само прву тачку на путањи на “Take off” (Слика 1). Ништа друго везано за путању није потребно подешавати.
 

Слика 1

 • Колоне возила постављене на мапу треба да имају путању подешену тако да заобилази градове. Ово због тога што колоне, једном када је генерисана мисија покренута, нестану када уђу у насељена места, а није ни мало забавно летети пола сата да би били бомбардовани тенкови који се неће ни појавити. Последњих неколико тачака на крају путање колоне возила треба поставити на кратком међусобном растојању. Такође је важно да секција која садржи путању колоне возила у прото .mis фајлу не садржи више од две стотине тачака на путањи, а ако овај услов не буде задовољен алат за креирање кампање ће обавестити корисника.
 • Да се кампања не би одмах завршила, бар једна од страна мора имати бар једну ескадрилу бомбардера или ловаца- бомбардера.
 • Статички објекти који немају везе са објектима о којима ће касније бити речи, конкретно фабрикама, подизвођачима, аеродромима и лукама, могу на мапу бити постављани по слободној вољи.
 • Коришћење .cpp скрипти није тестирано, али не би требало да смета све док је фајл снимљен из Full Mission Builder- а.
 • Да би биле генерисане мисије уништавања радара, на мапу је потребно поставити радаре.
 • Аеродром се дефинише тако што се, у кругу од два километра од места на ком је на мапу постављена ваздухопловна група, поставе четири трактора: F. N Tractor за савезнике и U. P- 107 Tractor за силе осовине. Ово због тога што, поред IL- 2 Sturmovik Cliffs of Dover симулатора који вероватно зна где су му аеродроми и Самоиндукована динамичка кампања треба да зна позиције аеродрома. Не би било лоше поставити и мало противавионске артиљерије, јер ће аеродроми бити мета (Слика 2). Могуће је и поставити ваздухопловну групу на неко место на мапи са ког је полетање могуће без постављања трактора. Тада Самоиндукована динамичка кампања овакво место схвата као импровизовани аеродром који неће бити мета противничкој авијацији. Ово креатору кампање треба да омогући да моделира оперисање мањих ваздухопловних група са привремених аеродрома или да усмери ток кампање.

Слика 2

 • Луке се дефинишу постављањем четири трактора на растојање мање од два километра од лучког крана (Слика 3). Луке за сада служе као мете које симулант може да бомбардује из чисте пакости, јер њихово уништење неће утицати на ток кампање.

Слика 3

 • Фабрике се дефинишу постављањем четири бицикла одговарајуће стране на растојању од једног километра од статичког објекта који представља главни производ поменуте фабрике. У фабрикама је могуће производити било шта што се на мапу може поставити као статички објекат, али ако је жеља да фабрика производи машине које ће представљати појачања јединицама које учествују у борбеним дејствима, ваља се постарати да, на пример, у фабрички круг буде постављен статички Spitfire IIa ако се исти тај тип авиона користи у ескадрилама (Слика 4). Ако се у фабрички круг постави више статичких објеката, фабрика ће производити више производа, а ових производа може бити до десет.

Слика 4

 • Фабрике авиона током 2. светског рата нису саме производиле све неопходне делове. Поклопци кабина и мотори су, на пример, често произвођени на другим местима. Зато је могуће дефинисати и подизвођаче постављањем четири бицикла у кругу полупречника једног километра (Слика 5), а потом повезати подизвођача са фабриком конвојем камиона, бродом или возом. Битно је да једна крајња тачка на путањи превозног средства буде ближе од километра бициклама које дефинишу подизвођача, а друга ближе од километра бициклама које дефинишу фабрику. Ако је један подизвођач повезан превозним средствима са више фабрика, тада ће производити делове за више фабрика (Слика 6). Фабрика за које ради један подизвођач може бити до десет.

Слика 5

Слика 6

 • Ради правилног генерисања идентификатора сектора, неопходно је одабрати опцију “Battle area” у Full Mission Builder- у и постарати се да мрежа обухвата све јединице постављене на мапу. Корак мреже може бити подешен по жељи (Слика 7).

Слика 7

Једном када је прото- мисија направљена, ваља снимити .mis фајл и копирати га у “SIDC” фолдер. По покретању "Campaign Creation Tool.exe", програм ће тражити стазу до .mis фајла, којом приликом корисник не мора да се замара куцањем. Довољно је да превуче .mis фајл у прозор конзоле и обрише наводнике ако се појаве. Потом ће алатка за креирање кампање да погледа шта има у .mis фајлу, постави кориснику неколико питања, генерише потребне .dat фајлове и предложи кориснику да модификује управо генерисане фајлове. Фабрикама, подизвођачима, аеродромима, лукама, артиљерији и радарима су, до тренутка у ком је модификовање предложено, већ додељена генеричка имена која ће се појављивати у брифинзима мисија. Ако неко жели да у .dat фајлове унесе права имена фабрика или подизвођача, производа или топониме близу којих се неки статички објект налази, потребно је унети одговарајућа имена у одговарајуће .dat фајлове користећи неки текст едитор, на пример notepad.exe. При овоме, уместо размака, треба користити карактер ‘_’. Фајлови factories.dat и subcontractors.dat садрже имена фабрика, подизвођача и производа, а одговарајуће промене је потребно унети у оба фајла (Слике 8 и 9). Default вредност продуктивности фабрика је 15, а ово је такође могуће променити. Продуктивност подизвођача биће 20% већа од укупне продуктивности фабрика за које подизвођач ради. И ову вредност је могуће променити.

Слика 8

Слика 9

Податке о аеродромима и лукама садржи фајл facilities.dat, а имена је такође могуће изменити коришћењем текст едитора (Слика 10).

Слика 10

Генеричка имена места близу којих се налазе радари и артиљерија могуће је заменити одговарајућим топонимима едитовањем фајла static.dat (Слика 11).

Слика 11

По завршеном едитовању фајлова биће извршена провера и направљен “DataBackup” фолдер у “SIDC” фолдеру. Поменути "DataBackup" фолдер треба копирати негде на сигурно и променити му име ако је жеља да се кампања сачува за време после учешћа у некој другој кампањи. Да би се ово остварило, у уводном менију алатке за креирање кампања ваља одабрати опцију 2. О осталом ће Вас обавестити сам Campaign Creation Tool.
 
Архива која садржи Самонанесену динамичку кампању садржи и неколико готових .mis фајлова који могу одмах бити коришћени за тестирање "Campaign Creation Tool.exe", a садржи и неколико фолдера са backup- има већ направљених кампања у које се корисник одмах може упустити бирањем опције 2 у главном менију поменуте алатке. Неке од поменутих кампања само подсећају на битке које су се одиграле почетком Другог светског рата и не представљају их верно. Истраживање и прављење историјски тачних кампања остављено је кориснику. Кампања “GotJabos” нема никакве везе са било којим догађајем са почетка рата. Направљена је да би генерисање одређених типова мисија било тестирано, али пошто се показала као веома забавна, укључена је у садржај. Током кампање могуће је променити ескадрилу и тип авиона који који се лети штиклирањем "player" поља за жељени авион који је део жељене ескадриле по отварању “SIDCMission.mis“ фајла који се налази у “SIDC” фолдеру у Full Mission Builder- у, али није могуће одабрати авион супротстављене стране током кампање. Страну је могуће променити само на почетку кампање. Ако се деси да Full Mission Builder приликом бирања друге ескадриле не сними линију која садржи реч “player”, корисник који жели да промени авион и ескадрилу мораће ручно да едитује фајл „SIDCMission.mis“. Ако се жели другачије наоружање авиона током неке мисије, могуће је учитати “SIDCMission.mis” фајл у Full Mission Builder- у и одабрати друго наоружање. Наоружање ће, по генерисању следеће мисије, поново бити онакво какво је подешено приликом креирања прото- мисије.
 
Аутор овог сајта и Самонанесене динамичке кампање није имао времена да детаљније тестира кампању, али је оно мало времена проведеног у тестирању било веома забавно. Прва верзија написана је и компајлирана DevCPP компајлером који се показао одлично иако је радио у Sand box- у. Пошто је норма када је развој за IL- 2 Sturmovik Cliffs of Dover у питању коришћење компајлера Visual Studio, ово је вероватно и последња верзија која ће бити компајлирана DevCPP- ом. Ипак, овај компајлер може да се препоручи свакоме ко жели да научи програмирање и мало програмира код куће. Thinking in C++ је књига коју можете бесплатно преузети са сајта њеног аутора, а представља савршену литературу када је учење програмског језика С++ у питању. Прикладно је, на овом месту, захвалити се ауторима књиге и компајлера: хвала! Од помоћи је био и изворни код објављен од стране аутора других динамичких кампања за овај симулатор, пре свега приликом писања скрипте. Ови аутори су: TheOden, TheEnlightenedFlorist и 41Sqn_Banks. Своје утиске, жеље и примедбе заинтересовани могу да пошаљу ономе ко нешто може да учини коришћењем контакт формулара.
 
Финалну верзију Самонанесене динамичке кампање преузети овде.
 

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.