Самонанесена динамичка кампања

Укратко: 
Вероватно да се љубитељима војног ваздухопловства десило да прочитају интервју или мемоаре неког од чувених пилота, или да погледају документарни филм и да закључе да би волели да пробају да, на свом рачунару, лете у некој од помињаних битака, али да динамичка кампања која моделира конкретну битку још не постоји, те да су сведени на појединачне мисије које сами могу да направе. По прикупљању података о релевантном периоду, распоређивања ...

Модел напајан каблом

Укратко: 

Модел напајан каблом снабдевен је емитујућим ИЦ диодама, а димензије су му, као што се на слици 1 може видети, упола мање него што је предвиђено спецификацијама за одговарајући модел у Freetrack- у 1.1. С' тога је овај модел погодан и за кориснике чија је глава мрежној камери ближа од једног метра током коришћења јер мале димензије модела омогућавају већу слободу покрета без опасности да се неки од маркера, то јест емитујућих диода, нађе ван видног поља камере. Конфигурациони фајлови доступни на дну...

Рефлектујући модел

Укратко: 

Рефлектујући модел праћење положаја главе корисника обезбеђује рефлектовањем енерегије са активних диода ИЦ камере. Као што се на сликама може видети, ово се остварује тако што је на значајна места на моделу која можемо назвати и тачке праћења, налепљена трака која добро рефлектује инфра- црвено зрачење. Недостатак потребе за напајањем самог модела представља очигледну предност у односу на моделе са активним ИЦ диодама, али ће зато проблеми са филтрирањем амбијенталног зрачења...

Модел напајан батеријама

Укратко: 
Овај модел за праћење положаја главе садржи три емитујуће ИЦ диоде, што значи да омогућава да се шест степени слободе покрета главе корисника пренесе софтверу, а напаја се са две батерије од 1,5V. Израђен је према спецификацијама за Freetrack 2.1, али се може користити и са верзијом 2.2 програма Freetrack, с'тим што ће бити неопходно да се у случају коришћења верзије 2.2 у ову верзију програма унесу димензије модела одређене у верзији 2.1. Алтернативно, заинтересовани могу скинути...

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.