Порука аутора

 
Желим прво да се извиним љубитељима сумулирања лета што ћу овај сајт, намењен нашем заједничком хобију, искористити да поставим поруку која нема везе са симулирањем лета. Пошто сам наишао на тешкоће приликом покушаја да поруку коју сам поставио ниже на овој страни објавим као оглас у новинама, поруку објављујем овде:
 
Ја, Богдан Шкарић, рођен у Београду у Србији дана 20.9.1972, са адресом становања Трнска бр. 12, Врачар, Београд, Република Србија, неожењен, одричем се свог рођеног брата Милоша Шкарића, стрица Јанка Шкарића, његове жене Миланке Шкарић и њихових синова Дејана Шкарића и Дражена Шкарића, супруга Дејана Шкарића и Дражена Шкарића, њихових потомака и других правних наследника. Такође се одричем тече Милета Пезића и његових синова Звонка и Миодрага и њихових супруга, потомака и других правних наследника. Одричем се и тетке Љиљане Магда, девојачко презиме Миловановић и њених потомака, њихових супружника, њихових потомака и других правних наследника. Одричем се тетке Милене Гусић, девојачко презиме Миловановић, њених ћерки Гордане и Виде, њених унука и њихових супружника, потомака и других правних наследника. Одричем се и свих осталих живих чланова ближе и даље породице који нису наведени и њихових наследника. Ово радим како нико од чланова породице не би могао да, у случају моје смрти, наследи моју имовину, као и да ја не бих могао да наследим њихову имовину и дугове. Ову своју одлуку поткрепио сам и тестаментом који сам оставио.
Serbian

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.