Напредни модел лета за МиГ- 29А

 
 
Напредни модел лета за МиГ- 29А за Falcon BMS симулатор је настао модификовањем напредног модела лета за МиГ- 29 ОВТ, постављеног на Falcon BMS форум од стране корисника LJQCN101. Поменути модел за МиГ- 29 ОВТ, како се из релевантне теме на форуму може сазнати, нема модел векторисања потиска, већ је његов аутор модификовао табелу коефицијената аеродинамичког момента и других аеродинамичких коефицијената како би симулирао векторисање потиска.
 
Полазећи од напредног модела лета за МиГ- 29 ОВТ, модел који се може наћи на овом сајту је добијен увођењем следећих промена:
  • Имплементирана је полара ловца МиГ- 29 која се може наћи на форуму f-16.net, а коју је корисник који је поставио на форум нашао у совјетском приручнику за МиГ- 29;
  • Инсталиран потисак мотора RD- 33 je срачунат на основу кривих максималног нормалног коефицијента оптерећења у устаљеном заокрету на различитим висинама. Дијаграм са поменутим кривама је постављен на следећој теми;
  • Вредности у табелама коефицијената аеродинамичких момената су промењене како би симулирање векторисања потиска било уклоњено и како би понашање авиона у лету било ближе правом МиГ- у. Овде није рађен прорачун, већ су вредности подешаване;
  • Вредности нападног угла при којима се активира аутоматско ограничавање нападног угла су промењене на вредности које одговарају МиГ- у који нема векторисан потисак.
 
Ствари које тек треба урадити:
  • Прорачун уздужне стабилности и управљивости како би аеродинамички момент био ближи вредностима које се на правом МиГ- у 29 остварују отклањањем елеватора за одређен угао;
  • Имплементирање ручну контролу закрилаца и тримера.
 
Модел који тренутно постоји није завршен, али је довољно добар за коришћење. Можете га преузези овде.
 

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.