Програми

 
Да би праћење положаја главе корисника на личном рачунару било остварено, неопходан је софтвер који ће слику коју забележи камера прерачунати у координате које се касније, од стране програма којима су ове координате потребне, наменски користе. Постоји одређен број програма намењених овоме који више нису у широкој употреби, али који ће због улоге коју су одиграли у развоју праћења положаја главе бити поменути. Корисницима су, поред комерцијалних програма, допступни и бесплатни:
 

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.