EDTracker

 
Коришћење жироскопа какви се користе за акцелерометре у савременим мобилним телефонима, а за разлику од углавном заступљеног метода праћења положаја главе корисника који подразумева коришћење некаквог сензора, најчешће мрежне камере, представља принцип рада уређаја ED Tracker. Док су димензије овог уређаја мање од димензија већине појединих компоненти других система, он омогућава само три степена слободе праћења положаја главе корисника, то јест ротацију око три осе. Уз ED Tracker долази софтвер којим се уређај може калибрисати и који ће емулирати џојстик, док је уз програм OpenTrack могуће користити разне протоколе намењене праћењу положаја главе укључујући и емулацију TrackIR уређаја са три степена слободе:
 
Овај кратак филм је на Youtube поставио brumster100 , на ову страну је само повезан.
 
 
Дизајнер овог уређаја је на својој мрежној презентацији  обезбедио упутства која ће довољно самоуверенима омогућити да сами направе свој уређај, док ће мање заинтересованима готов уређај бити испоручен уз симболичну новчану надокнаду. 
 

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.