TrackIR

TrackIR 5- слика 1

TrackIR Vector додатак- слика 2

Некада давно, у баш овој галаксији, Cam2Pan је представљао софтвер који је корисницима омогућавао праћење положаја главе уз коришћење обичне мрежне камере. Негде у то време, фирма NaturalPoint је на тржиште изашла са комплетним системом праћења положаја главе, а систем се звао TrackIR. Први TrackIR систем је омогућавао само два степена слободе при праћењу положаја главе корисника, али је сензор који је био основни део система, то јест камера, имао већу резолуцију у односу на већину мрежних камера доступних на тржишту, уграђен филтер видљиве светлости, фреквенцију освежавања слике од сто слика у секунди и, што је у то време вероватно било најважније, био снабдевен процесором који је анализирао слику снимљену камером, прерачунавао потребне координате и слао их рачунару, што је оптерећење процесора рачунара на ком је покренут програм- клијент услед коришћења TrackIR система чинило занемарљивим. За праћење положаја главе корисника са два степена слободе било је довољно залепити маркер од ИЦ рефелектујућег материјала на чело корисника. Обезбеђивањем модела са три маркера, сумарно названих TrackIR Vector додацима и видљивих на слици 2 и са ваше десне стране на слици 1, омогућено је праћење положаја главе корисника са шест степени слободе, што је једна од особина најновије инкарнације TrackIR система назване TrackIR 5 која се може видети на слици 1, а која задржава све већ наведене предности у односу на решења која се заснивају на мрежним камерама доступним у слободној продаји или их повећава у своју корист.
 
Из досадашњег излагања се могло наслутити да су TrackIR камере опремљене емитујућим ИЦ диодама, што омогућава коришћење рефлектујућег материјала за маркере на глави корисника. Уз то, филтер видљиве светлости уграђен на ове камере је толико добар да су неки корисници нашли за сходно да се похвале да нису имали проблема са праћењем положаја главе док су држали упаљену цигарету испред камере. Заинтересовани за праћење положаја главе без много уложеног труда, узев све у обзир, највероватније неће погрешити ако се определе за овај систем.
 
Већ је наведено да сваки систем за праћење положаја главе може представљати помоћ лицима са инвалидитетом приликом коришћења рачунара. Фирма NaturalPoint је, имајући људе са посебним потребама у виду, на тржиште избацила систем SmartNav који представља замену за миша, а у основи је систем за праћење положаја главе са два степена слободе уз потребну софтверску подршку.

SmartNav- слика 3

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.