Комплетни системи

 
На тржишту се могу наћи и комплетни системи намењени праћењу положаја главе корисника који садрже сензор, модел и софтвер, то јест све што је осим личног рачунара неопходно да се оствари праћење положаја главе. Овакве системе најчешће одликује боља резолуција сензора, широкоугаони сензори, боље филтрирање, већа фреквенција освежавања координата и прерачунавање координата које се обавља на самом сензору, што смањује оптерећење процесора рачунара на ком се покреће програм- клијент, али, у односу на системе које корисници сами склапају користећи бесплатан или комерцијални софтвер и мрежне камере доступне у слободној продаји, имају већу цену:
 

TrackIR

Укратко: 
  Некада давно у некој далекој галаксији Cam2Pan је представљао софтвер који је корисницима омогућавао праћење положаја главе уз коришћење обичне мрежне камере. Негде у то време фирма Naturalpoint је на тржиште изашла са комплетним системом праћења положаја главе, а систем се звао TrackIR. Први TrackIR систем је омогућавао само два степена слободе при праћењу положаја главе корисника...

RUCAP

Укратко: 
Систем за праћење положаја главе који је произведен у Русији, а зове се RUCAP, представља решење занимљиво на више начина. Састоји се од две компоненте од којих се једна фиксира на монитор, а друга на главу корисника. Компонента на монитору побуђује ИЦ сигналом компоненту на глави корисника која потом одговара ултра- звучним сигналом на основу чијег се времена доласка до компоненте на монитору рачунају координате потребне програму- клијенту. Што се тиче прецизности праћења положаја...

EDTracker

Укратко: 
Коришћење жироскопа какви се користе за акцелерометре у савременим мобилним телефонима, а за разлику од углавном заступљеног метода праћења положаја главе корисника који подразумева коришћење некаквог сензора, најчешће мрежне камере, представља принцип рада уређаја ED Tracker. Док су димензије овог уређаја мање од димензија већине појединих компоненти других система, он омогућава само три степена слободе праћења...

Delan Clip

Укратко: 
Праћење положаја главе је велико на Петак тринаести, али је још веће уз Delan Clip. Када је програм FreeTrack стекао популарност, много корисника рачунара, међу којима је био и велики број симуланата лета, су схватили да им је преко потребан модел који ће носити на глави и камера која ће са да их снима док то чине. Као што се људи међу собом разликују, постоје и разлике ихмеђу камера, па и између модела намењених праћењу положаја главе. Резултат ове различитости огледа се у различитим резултатима које различити...

If You are ready to get pumped visit totally sweet mammels, or the following website.